Komitet programowy

Czesław Bielecki

Architekt (właściciel firmy architektonicznej DiM’84 założonej w 1984 r.), publicysta, inicjator Porozumienia Ponad Podziałami i Ruchu Stu, działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm III kadencji, założyciel wydawnictwa CDN 1982-89.

Władysław T. Bartoszewski

Antropolog społeczny, historyk, w przeszłości samodzielny pracownik naukowy na uniwersytecie w Oksfordzie i wykładowca uniwersytetów Cambridge i Warwick, doradca międzynarodowych spółek giełdowych (Fortune 500), bankowiec, specjalista do spraw bezpieczeństwa, kierownik Katedry im. W. Bartoszewskiego w Collegium Civitas, liberalno-konserwatywny polityk.

Marcin_Giełzak

Marcin Giełzak

Absolwent historii oraz zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, dyrektor zarządzający w firmie Beesfund S.A, członek rady Fundacji Ambitna Polska, były wiceprezes zarządu firmy ShareHire, wiodącego dostawcy technologii rekrutacyjnych, współpracownik Fundacji Republikańskiej, autor i współautor licznych tekstów, raportów oraz książek, m.in. “Antykomuniści lewicy” (2014), “Crowdfunding” (2015), “Niepodległość i socjalizm” (2020). W Projekcie Konsens pełni rolę dyrektora wykonawczego.

Tomasz Krawczyk

Matematyk (doktorat w 1985 r.), informatyk i menadżer. W latach 1969 – 1989 pracował jako informatyk w IMM i na Wydziale Psychologii UW. Od 1989 do 2003 prowadził prywatną firmę multimedialno-szkoleniową. W latach 1997 – 2001 zarządzał firmą architektoniczną DiM’84. Od 2004 roku pracuje na UW przy e-nauczaniu i projektach unijnych. W stanie wojennym z-ca szefa wydawnictwa CDN. Członek-założyciel Ruchu Stu.

Józef Orzeł

Ukończył ekonometrię i filozofię, poseł I kadencji sejmu, założyciel Porozumienia Centrum, w 2007 założył wraz z Rafałem Ziemkiewiczem Klub Ronina, który prowadzi do dziś.

Jan Parys

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UW w 1973 r., 1975-88 pracownik PAN, dr nauk humanistycznych, 1989 dyrektor generalny w Centralnym Urzędzie Planowania, 1991/92 minister Obrony Narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, rektor Kolegium Jagiellońskiego, Dyrektor Gabinetu MSZ 2016/2017.

Witold Radwański

Absolwent Johns Hopkins University, Współwłaściciel i Prezes Zarządu Krokus Private Equity i Polonia Financial Services, firm realizujących transakcje kapitałowe i inwestycje w Polskie przedsiębiorstwa. Pracował w EBOiR, Chase Manhattan Bank i w Economist Intelligence Unit. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Maciej Zalewski

Absolwent UW 1979, 1981-93 w służbie publicznej (działacz Solidarności, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, poseł RP I kadencji sejmu, od 1993 w sektorze prywatnym).

aleksandra-zieleniewska

Aleksandra Zieleniewska

Dziennikarka, doradca Public Affairs. W podziemiu w Radiu „Solidarność Małopolska”. Dziennikarka i prezenterka w radiu RMF. Potem w Polskiej Sekcji BBC World Service w Londynie. Była konsultantem i Partnerem w CEC Government Relations, międzynarodowej agencji Public Affairs. Pełniła także wiele innych funkcji, między innymi była członkiem Rady Nadzorczej Broker FM S.A. W ramach Fundacji Nowe Media, jako Przewodnicząca Rady tej organizacji, wspierała aktywnie projekt Młodzieżowej Akcji Multimedialnej propagującej rozwijanie przez młodych ludzi samodzielnych i opartych na świadomym wyborze mediów.

Uczestnicy

Artur Bartoszewicz

Doktor ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w zakresie planowania i programowania wieloletniego, pomocy publicznej i analiz ekonomiczno-finansowych. Były społeczny doradca Ministrów Zdrowia prof. Zbigniewa Religii oraz prof. Mariana Zembali. Był członkiem Rady Nadzorczej Węglokoks SA oraz PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

robert-bogdanski

Robert Bogdański

Dziennikarz, z wykształcenia historyk sztuki (UW). Pracował m.in. w BBC, PAP (jako prezes), Polskim Radio, obecnie redaguje anglojęzyczny serwis o Polsce PolandIN, prowadzony przez Telewizję Polską. Zajmował się edukacją młodzieży w Fundacji Nowe Media, uczył dziennikarstwa w Collegium Civitas i SWPS.

Ryszard_Bugaj

Ryszard Bugaj

Ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Brał udział w działalności opozycyjnej wobec władz komunistycznych, był członkiem „Solidarności”. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w ramach zespołu ds. gospodarki i polityki społecznej. W latach 1989-1997 poseł na Sejm. Był współzałożycielem Solidarności Pracy oraz Unii Pracy. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (w 2007 r.) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (w 2020 r.). Pełnił funkcję doradcy społecznego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

miroslaw-chojecki

Mirosław Chojecki

Ukończył Wydział Chemii UW, działacz opozycyjny, producent filmowy, pracował w IBJ, współpracował z KOR, założył oficynę wydawniczą NOWA. Podczas stanu wojennego w Paryżu wydawał m in miesięcznik Kontakt, członek Komitetu Honorowego D. Tuska.

Antoni Dudek

Historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Instytucji i Zachowań Politycznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiceprezes Stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej. Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Witold Drożdż

Prawnik, menadżer, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Stanford University; od 2012 roku w Orange Polska, obecnie członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, członek Rady Fundacji Orange. W latach 2007-2010 wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2010-2012 członek zarządu i p.o. prezesa zarządu PGE Energia Jądrowa.

Stanisław Gasik

Doktor ekonomii ze specjalizacją w zakresie zarządzania. Członek zespołów tworzących główne światowe standardy zarządzania projektami, publikowanych przez Project Management Institute. Ekspert ds. projektów Government Accountability Office, odpowiednika polskiej NIK, instytucji Kongresu Stanów Zjednoczonych. Autor podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem projektami na poziomie rządowym, m.in. Governmental Project Management Maturity Model, GPM3®. Autor kilkudziesięciu artykułów o polskiej centralnej administracji publicznej, dotyczących zarządzania strategicznego, zarządzania efektywnością, zarządzania projektami oraz zakupów publicznych, publikowanych głównie w „Rzeczpospolitej”. Prowadzi portal poświęcony zarządzaniu projektami rządowymi www.gpm3.eu.

Ziemisław_Gintowt

Ziemisław Gintowt

Adwokat, arbiter, mediator, były Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie, obecnie członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Tomasz G. Grosse

Politolog, dr hab. nauk politycznych, prof. UW, kierownika Zakładu Polityk Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, współpracownik Instytutu Sobieskiego.

Wacław Holewiński

Wacław Holewiński (1956), prawnik, pisarz, opozycjonista, współtwórca „Przedświtu”, jednego z największych wydawnictw II obiegu, więzień polityczny. Wydał dziesięć powieści, tom opowiadań, tom dramatów. Zastępca kierownika redakcji literackiej Programu II Polskiego Radia.

Krzysztof Janik

Absolwent Wydziału Prawa UJ, doktor nauk politycznych. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta (1996-1997), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (2001-2004). Od 2005 roku adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Kamiński_Antoni

Antoni Kamiński

Socjolog, prof.  zwyczajny, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Międzynarodowego w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowca Collegium Civitas.

Stefan Kawalec

Ekonomista, ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Były wiceminister finansów, współtwórca „planu Balcerowicza”. W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej i „Solidarności”. Internowany w stanie wojennym. Prezes firmy doradztwa strategicznego Capital Strategy. Współautor książki „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?” (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016).

Jacek Klocek

Lekarz, studiował na Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej,  Farmakoekonomiki uczył się na University of York. Prywatny przedsiębiorca. Zajmował się ekonomiką zdrowia, marketingiem i projektowaniem strategicznym. Starszy Partner MCE Brussels.  Od lat zaangażowany w działania służące samodoskonaleniu jednostki, rozwojowi relacji międzyludzkich i międzynarodowych. Żeglarz, jachtem żaglowym opłynął między innymi Przylądek Horn.

Marek Kornat

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nauk humanistycznych, historyk dyplomacji i polskiej myśli politycznej. Pracuje od r. 2000 w Instytucie Historii PAN (obecnie jako kierownik Zakładu Dziejów XX Wieku) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 2008). Zajmuje się głównie polityką zagraniczną II Rzeczypospolitej, sowietologią jako rodzajem historiografii oraz sprawą polską w stosunkach międzynarodowych w XIX w. i podczas I wojny światowej. Autor m.in. książek „Polska szkoła sowietologiczna” (1930-1939), Kraków 2003; „Polityka równowagi (1934-1939). Polska między Wschodem a Zachodem”, Kraków 2007; „Polityka zagraniczna Polski 1938-1939. Cztery decyzje Józefa Becka”, Gdańsk 2012.

Anna Lewkowicz

Prawniczka i dziennikarka, redaktorka naczelna. Kierowniczka zespołu koordynatorka grup tematycznych składających się z organizacji społecznych i ekspertów w kluczowych dziedzinach tj. rodziny, edukacji, niepełnosprawnych, przeciw bezprawiu, przedsiębiorczości, rolnictwa, itd. Doświadczenie zdobywała w licznych działach prawnych warszawskich firm i kancelarii oraz tytułach mediów, jako autorka licznych reportaży i wywiadów.

Bartosz Marczuk

Absolwent socjologii UW, wiceprezes PFR, pracował w OFE i UNFE, publicysta, 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzał program 500+, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Grzegorz Małecki

Płk rez. AW – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (1991), wieloletni funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych  – UOP, ABW i AW (1991 – 2017, z przerwami), Szef Agencji Wywiadu w latach 2015 – 2016; Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz dyrektor biura w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2005 – 2008; certyfikowany audytor wewnętrzny,  dyplomata – Pierwszy  Radca w Ambasadzie RP w Madrycie (2009 – 2012), ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego,  w 2016 r.  przewodniczący Cywilnego Komitetu Wywiadowczego NATO (CIC NATO). Obecnie prezes fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii.

Ignacy Morawski

Jest ekonomistą, założył serwis SpotData, który od czerwca 2017 r. jest częścią wydawnictwa Bonnier Business Polska (Puls Biznesu), dla którego tworzy dział analiz i raportów branżowych. Analizuje zjawiska makroekonomiczne zachodzące w strefie euro i innych krajach Unii Europejskiej. Jest absolwentem nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomii Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie.

Tomasz Mroczkowski

Wykłada jako profesor zwyczajny na American University w Waszyngtonie, gdzie przez wiele lat kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Kogod School of Business. Jest autorem ponad stu artykułów naukowych i opracowań publikowanych w Polsce, USA, W. Brytanii, Japonii i innych krajach w zakresie problematyki konkurencyjności i restrukturyzacji firm, polityki ekonomicznej i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Prowadził wykłady na uniwersytetach m.in. w Anglii (Cambridge), Francji (Sorbona, ESCP-EAP, Marsylia), Niemczech (HHL), Danii (Kopenhaga) i Japonii (Daito Bunka, Tokyo Keizai, National Defense Academy). Aktywny uczestnik i inicjator licznych inicjatyw związanych z promocją Polski, polskiej nauki i polskich interesów gospodarczych na świecie, za co został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi przez Prezydenta RP (2013). Występował m.in. przed komisją Izby Reprezentantów Kongresu USA odnośnie polityki USA wobec krajów naszego regionu.

Nowy obraz mapy bitowej

Andrzej Nowak

Historyk, sowietolog, wykładowca UJ, prof. w Instytucie Historii PAN.

Katarzyna Obłąkowska (2)

Katarzyna Obłąkowska

Socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), ukończyła studia podyplomowe w zakresie badań marketingowych (SWPS, 2005), zarządzania marką (SGH, 2007), administracji i finansów publicznych (SGGW, 2012), historii sztuki (Collegium Civitas, 2016) oraz studia doktoranckie w zakresie ekonomii i nauk o polityce publicznej (SGH, 2018), współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, autorka badań i publikacji naukowych w dziedzinie polityki publicznej dziedzictwa kulturowego, specjalizuje się w ochronie zabytków nieruchomych oraz w turystyce dziedzictwa kulturowego, radna Powiatu Piaseczyńskiego (2010-2018), prowadzi blog www.culturejourney.pl.

Nowy obraz mapy bitowej

Wojciech Przybylski

Absolwent MISH na UW, Komentator TVN 24, Radia TOK FM oraz Gazety Wyborczej. Prezes Fundacji Res Publica, Redaktor Magazynu VisegradInsight.

Marek Rojewski zdjęcie 5 lip 2020 FV (2)

Marek Rojewski

Absolwent matematyki i zarządzania finansami Uniwersytetu Warszawskiego. Analityk rynku kapitałowego, inwestor, współtwórca Gazety Giełdy Parkiet. Ekspert energetyki odnawialnej. Wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.

roszkowski

Marcin Roszkowski

Absolwent stosunków międzynarodowych SGH, przedsiębiorca, Prezes Instytutu Jagiellońskiego, wydawca Biznes alert, dyr. komunikacji i prasy NBP, zastępca dyr. Biura Spraw Zagranicznych  Kancelarii Prezydenta RP.

Nowy obraz mapy bitowej

Katarzyna Sadło

Zawodowo związana z trzecim sektorem. Trenerka i konsultantka z 25-letnim doświadczeniem w działalności w organizacjach pozarządowych. Członkini zarządu Fundacji dla Polski prowadzącej Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca, wspierający inicjatywy służące rozmowom mimo różnic. Członkini Rady Programowej Fundacji Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema. Członkini Obywatelskiego Forum Legislacji skupiającego ekspertów monitorujących proces legislacyjny. Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie szkoleń i doradztwa. Przez wiele lat prowadziła popularnego bloga politycznego „Kataryna”, obecnie jest felietonistką Plusa-Minusa – weekendowego dodatku do Rzeczpospolitej.

Jan Stefanowicz

Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek Zespołu Badawczego ISP PAN w Zakładzie Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Powołany przez Prezydenta RP do Rady Dialogu Społecznego.

psypniewski

Przemysław Sypniewski

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza, stypendysta Uniwersytetu Ludwika Alberta we Fryburgu Brezgowijskim, w latach 2005 – 2016 sekretarz Fundacji Polsko Niemieckie  Pojednanie, w latach 2016 – 2020 Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. Pomysłodawca, założyciel i pierwszy prezes Instytutu Pocztowego. W latach 80 XX wieku drukarz podziemia antykomunistycznego w Poznaniu.

Nowy obraz mapy bitowej

Paweł Szapiro

Polski historyk żydowskiego pochodzenia, specjalizujący się w Holocauście, stosunkach polsko-żydowskich oraz prasie konspiracyjnej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 90. pracownik Żydowskiego Instytutu Historycznego. W latach 2008–2009 przewodniczący Związku Gmin Postępowych Beit Polska, dawniej działacz Beit Warszawa. Syn neurochirurga Jerzego Szapiro (1920–2011) i gastrolog Marii Danuty z domu Książkiewicz (1924–2012). Brat Tomasza Szapiro, byłego rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jan-Śpiewak

Jan Śpiewak

Socjolog, aktywista miejski i publicysta. Założyciel ruchu miejskiego Miasto Jest Nasze i Wolne Miasto Warszawa. Jest wiceprezesem stowarzyszenia Energia Miast. Pisał felietony dla Krytyki Politycznej, Kultury Liberalnej a ostatnio dla Tygodnika Wprost. Jest autorem książki „Ukradzione Miasto”, która ukazała kulisy wybuchu afery reprywatyzacyjnej. Jest studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej działalności naukowej i publicznej koncentruje się na tematach związanych z kryzysem demokracji liberalnej, przemianami zachodzącymi w światowej gospodarce, nierównościami społecznymi, globalnym ociepleniem i ochroną środowiska.

Nowy obraz mapy bitowej

Tomoho Umeda

Konsultant i doradca, specjalista ds. komunikacji społecznej i marketingu, przedsiębiorca, dyrektor TOMO Group LTD.

Dawid Walendowski

Absolwent studiów na nowojorskim Columbia University (magister stosunków międzynarodowych, specjalizacja ekonomiczna). Posiada 20 lat doświadczenia w inwestycjach w polskie przedsiębiorstwa w wielu branżach. W latach 2008-2019 szef polskiego biura amerykańskiej firmy private equity Highlander Partners.

Wojciech Warski

Wojciech Warski

Dr inż. nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową rozpoczął  w 1984 r., przechodząc ścieżkę od programisty do szefa działu oprogramowania w PZ Computex. Od 1990 r. przedsiębiorca, obecnie m.in. prezes firmy informatycznej Softex Data SA. W latach 2005-2019 członek Business Centre Club, kolejno szef Konwentu BCC, Minister ds. Zagranicznej Promocji Przedsiębiorców w ‘Gabinecie Cieni’ tej organizacji i wiceprezes BCC. W latach 2012-2019 wiceprzewodniczący Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Rady Dialogu Społecznego. Obecnie komentator wydarzeń gospodarczych i członek zespołu ekspertów Komisji Europejskiej ‘Team Europe’.

Mateusz Werner

Doktor nauk humanistycznych, filozof kultury, eseista, krytyk filmowy. Autor książki „Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy” (2009), wydawca esejów Pier Paolo Pasoliniego „Po ludobójstwie” (2012), redaktor m.in. tomu „What Kieślowski Tells Us Today?” (2008) oraz „Polish Cinema Now! Focus on Contemporary Polish Cinema” (2010). W latach 2001-2010 kurator programu filmowego w Instytucie Adama Mickiewicza. Wykładał gościnnie w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016-2017 wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury. Obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Redaktor kwartalnika filozoficznego „Kronos”.

Anna Wojciuk

Dr hab., politolożka na Uniwersytecie Warszawskim, specjalistka w zakresie stosunków międzynarodowych oraz międzykrajowych badań porównawczych, zajmuje się problematyką siły państw na arenie międzynarodowej. Prowadziła badania naukowe m.in. na Harvard University, Columbia University, Cornell University, European University Institute. Prezeska stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej.

MAC-WOJTYSZKO

Maciej Wojtyszko

Reżyser filmowy teatralny i telewizyjny. Pisarz, dramaturg, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, trzykrotny dziekan Wydziału Reżyserii. W swoim dorobku ma  ponad dwadzieścia widowisk Teatru Telewizji, pięć filmów fabularnych, kilkadziesiąt spektakli teatralnych, ponad dwieście odcinków seriali. Jest autorem słuchowisk, dramatów i książek dla dzieci. Książki dla dzieci sam ilustruje. Kawaler Orderu Uśmiechu.

Kazimierz_Woycicki

Kazimierz Wóycicki

Polski publicysta, dziennikarz i historyk. Studiował na wydziale matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i wydziale filozoficznym KUL. Od 2004 był dyrektorem szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Został wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim. Od 2008 do 2010 doradca kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wykłada na Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.