Państwu Polskiemu pilnie potrzebny jest konsens polityczny w kwestiach decydujących o kształcie naszego rozwoju, wolności i suwerenności; zagraża im słabość naszych praw i instytucji.

Najczęściej politycy – w rządzie czy w opozycji – bardziej zarządzają konfliktem niż ponad politycznymi podziałami wypracowują zgodę w sprawach zasadniczych.

Uczestnicy Projektu Konsens deklarują gotowość pracy dla znalezienia rozwiązań odpowiadającym deklaracjom programowym wielu stronnictw.

Projekt Konsens łączy ludzi z różnych środowisk społecznych i politycznych gotowych działać dla Polski z poszanowaniem praw większości, jak i mniejszości.

Pracę naszej grupy koordynuje i wspiera Fundacja Konsens.

Nasze pomysły i wypracowany konsensus sygnowane będą przez tych, którzy się nań zgodzą; będziemy je upowszechniać i przekazywać każdemu zainteresowanemu ich realizacją.

Zakładamy, że nie musimy zgadzać się we wszystkim, aby porozumieć się i współpracować na rzecz narodowej i społecznej zgody.

Uczestnicy przedsięwzięcia mają pełną swobodę w indywidualnych działaniach na rzecz realizacji wspólnych koncepcji.

Nasze spotkania mają charakter zamknięty, są ograniczone do uczestników Konsensu i zaproszonych gości; przebieg obrad i stanowiska biorących w nich udział są objęte dyskrecją.

Złamanie wspólnych zasad: dyskrecji, szacunku dla czasu i dyskusji ad rem oznaczać będzie wykluczenie; włączenie do grupy wymagać będzie konsensu dotychczasowych uczestników.