Jesteśmy grupą ludzi związanych z życiem publicznym, którzy nie będąc czynnymi politykami, chcą wypowiadać się w ważnych sprawach naszego kraju. Jesteśmy z różnych środowisk i mamy różne sympatie polityczne. Łączy nas przekonanie, że los naszej wolności i demokracji zależy w dużej mierze od tego, czy ludzie, którzy zasadniczo różnią się w poglądach, będą potrafili ze sobą rozmawiać poszukując porozumienia w imię polskiej racji stanu. Uważamy, że gdy nie traktuje się politycznych konkurentów jako wrogów, to wypracowanie minimalnego konsensusu może okazać się możliwe na wielu polach i w szerszym zakresie, niż to się czasami wydaje.

Zamierzamy do jesiennych wyborów parlamentarnych wypracować i sygnować 7-8 dokumentów określających polską politykę w sprawach najważniejszych. Zaczęliśmy od określenia naszego wspólnego stanowiska w sprawie pozycji Polski wobec Unii Europejskiej. Następny dokument dotyczył stanowienia prawa i sądownictwa. Wypowiedzieliśmy się też na temat potrzeby zmiany pokoleniowej i polityki energetycznej.

Nie dyskutujemy do upadłego, nie szukamy jednomyślności. Przyjęliśmy zasadę, że publikujemy stanowisko wtedy, gdy opowiedziało się za nim co najmniej 2/3 uczestników naszej dyskusji. Stanowiska sygnują Ci z nas, którzy je popierają.

Chcielibyśmy, aby nasze stanowiska stały się przedmiotem refleksji, impulsem i punktem odniesienia w dyskusji o strategicznych sprawach Polski.

 

Warszawa, 25 kwietnia 2019 r.

 

What is PROJEKT KONSENS?

We are a group of persons active in public life who have come together under PROJEKT KONSENS to present a stand on important issues concerning our country. We come from various backgrounds and circles and have different political inclinations. What unites us is the conviction that the fate of our democracy depends to a large extent on whether people, notwithstanding fundamental differences in their outlooks, are capable of reaching a common understanding in key matters of state.

We believe that, through mutual respect and by not treating political rivals as enemies, it is possible to work out a basic consensus in many areas of public life. This consensus is needed, especially now, to overcome the bitter divisions and partisan politics that is hindering the development prospects of our country and undermining national unity.

Certain areas of vital national interest require long term, stable policy implementation strategies that continue beyond political and economic cycles. These strategies, in turn, require broad-based agreement across the political divide.

 

PROJEKT KONSENS’ goals and means

Members of PROJEKT KONSENS work together through a series of debates to produce a common position on selected political, social, economic and international policy issues facing Poland. We publicize Position Papers only when at least two thirds of the participants of our debates are in agreement and accept their contents. Each Position Paper is undersigned by those who support it. Our internal discussions are extensive, but our final documents are succinct, each paper does not exceed two A4 pages.

It is our intention that these Position Papers stimulate discussion, reflection, and serve as a point of reference in the public debate in Poland.

Our Position Papers also demonstrate, by example, that achieving consensus on controversial issues is possible among political rivals through constructive dialogue and mutual respect.