21 kwie 2021 r.

Komentarze Poznańczyka. Subiektywny i przewrotny przegląd prasy cz. 5

W nawiązaniu do prasy z 27.03-18.04.2021 r.

Komentarze Poznańczyka

O racjonalności praktycznej polskiego duchowieństwa wg ks. prof. Michała Hellera

W świątecznym numerze polityki red. naczelny rozmawia z ks. prof. Michałem Hellerem (niedawno obchodził 85 lat) na temat relacji nauki oraz wiary (niewiary). Nie wchodząc w filozoficzne, kosmologiczne i teologiczne dywagacje dotyczące granic scjentystycznego (naturalistycznego) obrazu wszechświata ciekawa jest inna uwaga Jubilata na temat racjonalności praktycznej polskiego duchowieństwa: „Zawsze się dziwię, jak to jest możliwe, że podczas studiów seminaryjnych przyszłemu księdzu kładzie się do głowy współczesne zasady egzegezy Pisma Świętego, a potem idzie on na ambonę i głosi kazania zgodnie ze standardami dziewiętnastowiecznej katechezy”.

— Poznańczyk zgadza się z uczonym profesorem, sugeruje nawet, że owe standardy są nawet zawyżone w przypadku niektórych wystąpień polskiego duchowieństwa, któremu bliżej do sarmackiej duchowości i mitologii o wyjątkowej roli [katolickiego] stanu szlacheckiego w kosmogonii świata. Poznańczyk skłonny jest rozszerzyć ową konstatację na polskich polityków i niektórych publicystów (zwłaszcza politycznych), którzy analogicznie zachowują się na świeckich ambonach.

Baczyński J., Jerzy Baczyński z ks. prof. Michałem Hellerem o kryzysie w Kościele i jak pogodzić religię z nauką, www.polityka.pl [05.04.2021]

Jurczak, Wojciechowska i Żyła o współczesnej religijności

W wielkanocnym Tygodniku Powszechnym ciekawy pakiet tekstów na okoliczności świąt Wielkiej Nocy, wśród nich na szczególną uwagę zasługuje artykuł ewangeliczki z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej profesor Kaliny Wojciechowskiej na temat obecności kobiet i ich relacji o paschalnym czasie sprzed wieków, Piotra Żyły o kwestii cielesności w kontekście Zmartwychwstania, a także rozmowa Artura Sporniaka z Dominikiem Jurczakiem OP na temat symboliki Wielkiego Tygodnia i świąt Wielkiej Nocy.

— Zdaniem Poznańczyka teksty te mogą – w pewnej mierze – stanowić zadość postulatowi wyrażonemu przez ks. prof. Michała Hellera dotyczącego wyjścia poza dziewiętnastowieczną stylistykę i nie tylko stylistykę oraz konieczności współczesnego i racjonalnego ujmowania treści religijnych.

Jurczak D., Sporniak A, To także nasza pascha, www.tygodnikpowszechny.pl [29.03.2021]
Sikora P., Miej życie w sobie, www.tygodnikpowszechny.pl [29.03.2021]
Wojciechowska K., Było ich wiele, www.tygodnikpowszechny.pl [29.03.2021]

Kto nam zabrał polskie państwo opiekuńcze?

„Śmiertelne zagrożenia, będące skutkami pandemii, przywracają ostrość dyskusji o państwie opiekuńczym bardziej niż jakakolwiek propaganda którejkolwiek partii. „Jak trwoga to do Boga” i społeczeństwo powszechnie przypomniało państwu rolę „wielkiego organizatora” i jeszcze większego „ubezpieczyciela bytu narodu” w skali, która wyraźnie zaskoczyła rządzących. Oczekiwania większej sprawności zarządzania w kryzysie i pomysłów na utrzymanie dobrobytu społeczeństwa mają i będą miały ogromny wpływ na odnowioną dyskusję o przebudowie państwa opiekuńczego”.

„Państwo opiekuńcze nie zawsze było składnikiem ustrojowego ładu kapitalizmu. Pierwsze jego elementy ustanowione zostały na przełomie wieków XIX i XX w bismarckowskich Niemczech. Wielka rozbudowa dokonała się po II wojnie światowej. O losach polskiego państwa opiekuńczego po roku 1990 zdecydowały dwa czynniki: dominacja neoliberalnej ideologii i presja zachodnich sojuszników. W konsekwencji rynek generuje wzrost nierówności dochodowych, a państwo nie podejmuje działań hamujących ten proces. Jak to zmienić?” – zastanawia się prof. Ryszard BUGAJ. Polemizuje z nim Wojciech WARSKI: „Nie idźmy w kierunku centralistycznego państwa socjaldemokratycznego, bo po prostu nie mamy i nie będziemy mieć na to zasobów, a ocena Judta (iż nie musi ono prowadzić do dyktatury) jest na naszych oczach negowana”.

Bugaj R., Czy Polska może stać się państwem dobrobytu?, www.wszystkoconajwazniejsze.pl [27.03.2021]
Warski W., Uczyniono obelgę z terminu „liberalizm”, zamiast wprowadzać reformy korzystne dla Polski, www.wszystkoconajwazniejsze.pl [27.03.2021]

„Żadnej afery Banasia nie było, a była jedynie prowokacja służb. Prawdziwe afery są w innych miejscach”

„Chcę powiedzieć z całą stanowczością – żadnej afery Banasia nie było, a była jedynie prowokacja służb. Prawdziwe afery są w zupełnie innym miejscu, w kasie CBA, na budowie elektrowni w Ostrołęce, w GetBack-u czy SKOK-u Wołomin i wielu innych kontrolach – stwierdził w rozmowie z portalem Business Insider szef NIK Marian Banaś.

— Poznańczyk zauważa: jak wiemy służby są autonomiczne, a od 2015 roku są służbami Prezesa. Zatem albo prezes i jego ludzie w służbach są bezsilni i ich nie kontrolują, tym samym nie nadają się do działań politycznych, albo się nimi posługują w ramach wojen wewnętrznych, co też najlepiej nie świadczy…

Gajcy A., Obóz władzy się pruje. Jedni mówią o „wirusie AWS-u”, inni o politycznej zdradzie [ANALIZA], www.onet.pl [01.04.2021]
Godusławski B., Prezes NIK: Żadnej afery Banasia nie było, a była jedynie prowokacja służb. Prawdziwe afery są w innych miejscach [WYWIAD], www.businessinsider.com.pl [31.03.2021]
Kwiatkowska A., Szef NIK: „Posiadamy dowody świadczące o głębokich patologiach i dysfunkcji władzy”, www.wyborcza.pl [31.03.2021]

Porozmawiajmy o efektach 500+

Więcej pieniędzy z 500+ trafia do rodzin zamożnych niż ubogich. Nie rodzi się więcej dzieci, a aktywność zawodowa kobiet spadła. Minęło kilka lat od uruchomienia 500+ i można pokusić się o małe podsumowanie. Do rodzin uboższych trafia zaledwie kilkanaście procent kosztów programu. Do rodzin o wysokich dochodach dwa razy tyle. Bez wprowadzenia kryterium dochodowego sposób redystrybucji tych potężnych kwot, jakie płyną na 500+, się nie zmieni.

— Poznańczyk zauważa, że skoro 500+ zostało wprowadzone w kolejnym echu niżu demograficznego, to trudno oczekiwać, że przyniesie radykalne rezultaty demograficzne. Pytanie czy młode Polki w Wielkiej Brytanii nadal rodzą więcej dzieci niż ich krajowe koleżanki z 500+?

Kucharczyk K., Katarzyna Kucharczyk: Trudna prawda o 500+, www.rp.pl [01.04.2021]

Dokąd lud prowadzi Twardoch, a czego Książę nie dokonał?

Z życia wyższych sfer Witold Jurasz przeprowadza wywiad z Maciejem Radziwiłłem na temat kwestii pańszczyzny i kapitału społecznego poszlacheckiej inteligencji, kwesta, którą niedawno wywołał w swoim tekście Szczepan Twardoch, ale który zaproszenia do świątecznej debaty nie przyjął.

— Poznańczyk docenia, że Książę Pan składa samokrytykę i uznaje potomka niewolników (jak się określił był Twardoch) prawdziwym księciem (dux – to przywódca, a Twardoch prowadzi lud ku wartościom wyższym i tolerancji). Co więcej, zabiegany przedsiębiorca i biznesmen przyznaje się, że przestudiował najnowszą książkę mianowanego właśnie księcia pana Pokora… . I pokorę zaleca również jako postawę życiową. Zwłaszcza, że jak donoszą, na Spiszu i Orawie, resztki pańszczyzny zniesiono dopiero 90 lat temu. W tym kontekście radzimy obu rozmówcom lekturę książki Rafała Smoczyńskiego i Tomasza Zaryckiego, Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej.

Jurasz W., Maciej Radziwiłł: Pokora przyda się wszystkim. W tym także mi [WYWIAD], www.onet.pl [05.04.2021]
Mateusiak T., Minęło zaledwie 90 lat od kiedy w Polsce ostatecznie zniesiono… pańszczyznę. Jak to możliwe?, www.onet.pl [04.04.2021]

Łętowska i Balcerowicz na frankowym ringu

Ciąg dalszy wymiany zdań między profesorami Ewą Łętowską i Leszkiem Balcerowiczem, jako ciekawy przyczynek do relacji wiedzy ekspertów i specjalistów, a prawami szarego człowieka. Liczy się (a) jednostkowe prawo do wiedzy (informacji) w sytuacji podejmowania decyzji życiowych (kredyt), czy (b) równowaga i płynność systemowa instytucji (banki), które do pewnych działań zachęcały, a potem zyski i tak do matek wyprowadzały. Tego tematu nikt jak na razie nie podejmuje.

— ale Poznańczyk sugeruje – że mamy tu do czynienia z pewnym działaniem postkolonialnym ze strony europejskiego systemu bankowego w krajach nowoprzyjętych. Zwłaszcza że banki żadnych franków nie sprzedawały, sprzedawały złotówki po kursie franka. Do sporu dołączył znany bankier oraz dr praw Cezary Stypułkowski, który polemizuje z prof. Łętowską sugerując, że nie wie o czym pisze.

Łętowska E., Ewa Łętowska: Kto pyta, nie błądzi. Polemika z prof. Balcerowiczem, www.rp.pl [07.04.2021]
Stypułkowski C., Cezary Stypułkowski: Jeszcze raz o frankach, www.rp.pl [18.04.2021]

O ochronie konsumentów przed korporacjami. Kto za kogo wyciąga kasztany z ogniska?

Poznańczyk przypomina, że walka klasowa zaostrza się wraz z postępem socjalizmu. Nie dość, że socjaliści z Nowogrodzkiej korzystają na sporze Balcerowicz-Łętowska, którzy wyjmują za nich kasztany z ogniska, to na dodatek czołowi publicyści z Gazety Wyborczej biorą się za łby. Żakowski konstatuje z bólem (a może z bulem): „Ziobro próbuje znieść sądową ochronę obywateli przed państwem, a Balcerowicz próbuje usunąć sądową ochronę konsumentów przed korporacjami”.

Skalski do Żakowskiego: Balcerowicz jak Ziobro? To symetryzm i brak elegancji. Jacku, „Żakowski pisał kiedyś, żeby się nie bać PiS-u. Może to się już przedawniło, ale późniejszy symetryzm się nie przedawnił”.

Dyskusja między panami redaktorami trwa, a prof. Gomułka Stanisław stwierdza, że to kryzys 2008 roku zawinił (ale o głosach – które go zapowiadały – jakoś nie wspomina), a teraz banki wieszają… Ciekawe czy Romowie (zwani niegdyś niesłusznie Cyganami) oburzą się za przypisanie im win i utrwalanie stereotypów etnicznych, które teraz przechodzą w stereotypy klasowe

Skalski E., Skalski do Żakowskiego: Balcerowicz jak Ziobro? To symetryzm i brak elegancji, Jacku, www.wyborcza.pl [15.04.2021]
Żakowski J., Balcerowicz jak Ziobro. Odrzuca europejskie standardy, www.wyborcza.pl [15.04.2021]

Waszczykowski o odwołaniu Papierza ze stanowiska Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej

Doniesienia o utracie przez Papierza funkcji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej skomentował były szef polskiej dyplomacji, a obecnie europoseł PiS-u Witold Waszczykowski. „Rasputin MSZ, zły duch resortu, który nabałaganił i niczego nie polepszył i nic nie wyczyścił, odchodzi z wpływowego stanowiska. Oby niedane mu było dalej niszczyć resortu” – napisał na Twitterze.

— Poznańczyk zauważa, że Waszczu potwierdza jedynie sączone przez totalną opozycję sugestie o postępującej rusyfikacji (putinizacji) Polski. Skoro jest Rasputin to i musi być car Mikołaj II, pytanie kto będzie carycą Aleksandrą? Kto zastąpi tajnego papieża polskiego MSZ?

MT, Andrzej Papierz odwołany ze stanowiska Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej, www.onet.pl [13.04.2021]

Śląsk zadba o lepsze wykorzystanie odpadów

Kolejne spółki ciepłownicze decydują się na inwestycje w spalanie śmieci. To sposób na ustabilizowanie cen ciepła oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

— Coś się zmienia, Poznańczyk narzekał, że odpadami się w kraju nikt nie interesuje i zalegają wysypiska, a tu proszę: na Śląsku będą je spalać i zanosi się, że będzie ekologicznie jak w Szwecji, gdzie odpady zagospodarowują Polacy.

Oksińska B., Ciepło z odpadów ogrzeje polskie domy i fabryki, www.rp.pl [16.04.2021]

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz objęła stery Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Była kandydatka na rzecznika praw obywatelskich została rzecznikiem praw Ziemi. Wybór RPO następnej kadencji nie jest oparty o kryteria merytoryczne, tylko o kwestie czysto polityczne. Znam argumenty, że skoro to politycy wybierają rzecznika, ich wybór musi być motywowany interesami partyjnymi – oczywiście, że to politykom w konstytucji powierzono decyzję odnośnie RPO. Nie znaczy to jednak, że RPO powinien być wybierany według sympatii politycznych. Potrzebne jest doświadczenie i wiedza prawnicza, a także szczególne przesłanki ustawowe – walory moralne i wrażliwość społeczna. Jestem człowiekiem czynu. Nie lubię i nie umiem siedzieć z założonymi rękoma. Już kilka lat temu odpowiedziałam sobie na pytanie, jak najlepiej mogę wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności prawnicze. Doszłam do wniosku, że pragnę podejmować działania propaństwowe. Środowisko, jak głosi nawet ustawa o jego ochronie, jest naszym dobrem wspólnym. Mam wrażenie, że w Polsce rzadko zastanawiamy się, czym w ogóle jest dobro wspólne. A to właśnie ta sfera, która mnie najbardziej interesuje.

— Poznańczyk zastanawia się, gdzie sympatyczna pani rzecznik znajdzie zatrudnienie później? Elon Musk planuje wyprawy na Marsa, może jak już obroni ziemię, to zajmie się Marsem, zwłaszcza że to bóg wojny, a jak zauważył przed laty Cyceron: Inter arma silent Musae.

Forreiter K., Była kandydatka na RPO Zuzanna Rudzińska-Bluszcz została szefową polskiego ClientEarth. Czym dokładnie będzie się zajmować?, www.onet.pl [14.04.2021]

Pospolite ruszenie przedmieść w buncie przeciwko budowie obwodnicy pod Warszawą

Gazeta Wyborcza donosi: Pod Warszawą pospolite ruszenie przeciw autostradowej obwodnicy, której w wielu miejscach nikt się nie spodziewał. W gminie Wiązowna rozjechałaby budowane w ostatnich latach domy, dziesiątki hektarów lasów i rezerwatów. Wielki bunt przedmieść przeciwko autostradowej obwodnicy Warszawy. „Nie tędy droga!”

— Poznańczyk sugeruje, by sympatyczna ambasadorka Ziemi zajęła się trasą planowanych obwodnic, które wokół Warszawy mają zostać poprowadzone. Ponoć nikt nie jest zadowolony z wytyczonych korytarzy dla pojazdów, którymi jak na razie przyszło nam się po kraju poruszać. Czekamy na udronowienie jako wyższą formę elektromobilności, którą szykuje nam rząd. Poznańczyk obawia się, że wtedy problemy komunikacyjne przeniosą się do niebios i będzie trzeba jeszcze negocjować z samym Bogiem Ojcem oraz archaniołami, a mają one ogniste miecze…

Osowski J., Wielki bunt przedmieść przeciwko autostradowej obwodnicy Warszawy. „Nie tędy droga!”, www.warszawa.wyborcza.pl [16.04.2021]

Poznanczyk

Poznańczyk

Filozof, tłumacz. Człowiek, który prowadzi żywot prowincjonalny będący punktem obserwacji świata społecznego, a oddalenie od centrów pozwala mu na bardziej wyostrzone i zdystansowane postrzeganie rozmaitych jego elementów. Dostrzega kwestie, które w centrum umykają uwadze zajętych sobą aktorów życia politycznego i światowego.

Skomentuj artykuł na Facebooku