Komitet programowy

Czesław Bielecki

Architekt (właściciel firmy architektonicznej DiM’84 założonej w 1984 r.), publicysta, inicjator Porozumienia Ponad Podziałami i Ruchu Stu, działacz opozycji w PRL, poseł na Sejm III kadencji, założyciel wydawnictwa CDN 1982-89.

Józef Orzeł

Ukończył ekonometrie i filozofię, poseł I kadencji sejmu, założyciel Porozumienia Centrum, w 2007 założył wraz z Rafałem Ziemkiewiczem Klub Ronina, który prowadzi do dziś.

Jan Parys

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych UW w 1973 r, 1975-88 pracownik PAN, dr nauk humanistycznych, 1989 dyrektor generalny w Centralnym Urzędzie Planowania, 1991/92 minister Obrony Narodowej w rządzie Jana Olszewskiego, rektor Kolegium Jagiellońskiego, Dyrektor Gabinetu MSZ 2016/2017.

Witold Radwański

Absolwent Johns Hopkins University, Współwłaściciel i Prezes Zarządu Krokus Private Equity i Polonia Financial Services, firm realizujących transakcje kapitałowe i inwestycje w Polskie przedsiębiorstwa. Pracował w EBOiR, Chase Manhattan Bank i w Economist Intelligence Unit. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.

Maciej Zalewski

Absolwent UW 1979, 1981-93 w służbie publicznej (działacz Solidarności, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, poseł RP I kadencji sejmu, od 1993 w sektorze prywatnym).

Władysław T. Bartoszewski

Antropolog społeczny, historyk, w przeszłości samodzielny pracownik naukowy na uniwersytecie w Oksfordzie i wykładowca uniwersytetów Cambridge i Warwick, doradca międzynarodowych spółek giełdowych (Fortune 500), bankowiec, specjalista do spraw bezpieczeństwa, kierownik Katedry im. W. Bartoszewskiego w Collegium Civitas, liberalno-konserwatywny polityk.

Uczestnicy

dr Artur Bartoszewicz

Dr ekonomii, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert w zakresie planowania i programowania wieloletniego, pomocy publicznej i analiz ekonomiczno-finansowych. Były społeczny doradca Ministrów Zdrowia prof. Zbigniewa Religii oraz prof. Mariana Zembali. Był członkiem Rady Nadzorczej Węglokoks SA oraz PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Antoni Dudek

Historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Instytucji i Zachowań Politycznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiceprezes Stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej. Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN.

Witold Drożdż

Prawnik, menadżer, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Stanford University; od 2012 roku w Orange Polska, obecnie członek Zarządu ds. Strategii i Spraw Korporacyjnych, członek Rady Fundacji Orange. W latach 2007-2010 wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 2010-2012 członek zarządu i p.o. prezesa zarządu PGE Energia Jądrowa.

Stanisław Gasik

Doktor ekonomii ze specjalizacją w zakresie zarządzania. Członek zespołów tworzących główne światowe standardy zarządzania projektami, publikowanych przez Project Management Institute. Ekspert ds. projektów Government Accountability Office, odpowiednika polskiej NIK, instytucji Kongresu Stanów Zjednoczonych. Autor podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem projektami na poziomie rządowym, m.in. Governmental Project Management Maturity Model, GPM3®.Autor kilkudziesięciu artykułów o polskiej centralnej administracji publicznej, dotyczących zarządzania strategicznego, zarządzania efektywnością, zarządzania projektami oraz zakupów publicznych, publikowanych głównie w „Rzeczpospolitej”.

MG fot (2)

Marcin Giełzak

Absolwent historii oraz zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim, wiceprezes zarządu firmy ShareHire, wiodącego dostawcy technologii rekrutacyjnych, członek zarządu Fundacji Ambitna Polska, autor licznych tekstów, raportów oraz książek, m.in. “Antykomuniści lewicy” (2014) oraz “Crowdfunding” (2015).

Tomasz T. Grosse

Politolog, dr hab. nauk politycznych, prof. UW, kierownika Zakładu Polityk Unii Europejskiej na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UW, współpracownik Instytutu Sobieskiego.

Wacław Holewiński

Wacław Holewiński (1956), prawnik, pisarz, opozycjonista, współtwórca “Przedświtu”, jednego z największych wydawnictw II obiegu, więzień polityczny. Wydał dziesięć powieści, tom opowiadań, tom dramatów. Zastępca kierownika redakcji literackiej Programu II Polskiego Radia.

Krzysztof Janik

Absolwent Wydziału Prawa UJ, doktor nauk politycznych. Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta (1996-1997), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (2001-2004). Od 2005 roku adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Stefan Kawalec

Ekonomista, ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Były wiceminister finansów, współtwórca „planu Balcerowicza”. W okresie PRL działacz opozycji demokratycznej i „Solidarności”. Internowany w stanie wojennym. Prezes firmy doradztwa strategicznego Capital Strategy. Współautor książki „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?” (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2016).

Jacek Klocek

Lekarz, studiował na Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej,  Farmakoekonomiki uczył się na University of York. Prywatny przedsiębiorca. Zajmował się ekonomiką zdrowia, marketingiem i projektowaniem strategicznym. Starszy Partner MCE Brussels.  Od lat zaangażowany w działania służące samodoskonaleniu jednostki, rozwojowi relacji międzyludzkich i międzynarodowych. Żeglarz, jachtem żaglowym opłynął między innymi Przylądek Horn.

Marek Kornat

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor nauk humanistycznych, historyk dyplomacji i polskiej myśli politycznej. Pracuje od r. 2000 w Instytucie Historii PAN (obecnie jako kierownik Zakładu Dziejów XX Wieku) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 2008). Zajmuje się głównie polityką zagraniczną II Rzeczypospolitej, sowietologią jako rodzajem historiografii oraz sprawą polską w stosunkach międzynarodowych w XIX w. i podczas I wojny światowej. Autor m.in. książek „Polska szkoła sowietologiczna” (1930—1939), Kraków 2003; „Polityka równowagi (1934—1939). Polska między Wschodem a Zachodem”, Kraków 2007; „Polityka zagraniczna Polski 1938—1939. Cztery decyzje Józefa Becka”, Gdańsk 2012.

Tomasz Krawczyk

Matematyk (doktorat w 1985 r.), informatyk i menadżer. W latach 1969 – 1989 pracował jako informatyk w IMM i na Wydziale Psychologii UW. Od 1989 do 2003 prowadził prywatną firmę multimedialno-szkoleniową. W latach 1997 – 2001 zarządzał firmą architektoniczną DiM’84. Od 2004 roku pracuje na UW przy e-nauczaniu i projektach unijnych. W stanie wojennym z-ca szefa wydawnictwa CDN. Członek-założyciel Ruchu Stu.

Anna Lewkowicz

Prawniczka i dziennikarka, redaktorka naczelna. Kierowniczka zespołu koordynatorka grup tematycznych składających się z organizacji społecznych i ekspertów w kluczowych dziedzinach tj. rodziny, edukacji, niepełnosprawnych, przeciw bezprawiu, przedsiębiorczości, rolnictwa, itd. Doświadczenie zdobywała w licznych działach prawnych warszawskich firm i kancelarii oraz tytułach mediów, jako autorka licznych reportaży i wywiadów.

Bartosz Marczuk

Absolwent socjologii UW, vice prezes PFR, pracował w OFE i UNFE, publicysta, 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wprowadzał program 500+, ekspert Instytutu Sobieskiego.

Grzegorz Małecki

Płk rez. AW – absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Wrocławskiego (1991), wieloletni funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych  – UOP, ABW i AW (1991 – 2017, z przerwami), Szef Agencji Wywiadu w latach 2015 – 2016; Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz dyrektor biura w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 2005 – 2008; certyfikowany audytor wewnętrzny,  dyplomata – Pierwszy  Radca w Ambasadzie RP w Madrycie (2009 – 2012), ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego,  w 2016 r.  przewodniczący Cywilnego Komitetu Wywiadowczego NATO (CIC NATO). Obecnie prezes fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii.

Ignacy Morawski

Jest ekonomistą, założył serwis SpotData, który od czerwca 2017 r. jest częścią wydawnictwa Bonnier Business Polska (Puls Biznesu), dla którego tworzy dział analiz i raportów branżowych. Analizuje zjawiska makroekonomiczne zachodzące w strefie euro i innych krajach Unii Europejskiej. Jest absolwentem nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i ekonomii Uniwersytetu Bocconi w Mediolanie.

Tomasz Mroczkowski

Wykłada jako Profesor zwyczajny na American University w Waszyngtonie, gdzie przez wiele lat kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Kogod School of Busienss.Jest autorem ponad stu artykułów naukowych i opracowań publikowanych w Polsce, USA, W. Brytanii, Japonii i innych krajach w zakresie problematyki konkurencyjności i restrukturyzacji firm, polityki ekonomicznej i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Prowadził wykłady na uniwersytetach m.in. w Anglii (Cambridge), Francji (Sorbona, ESCP-EAP, Marsylia,), Niemczech (HHL), Danii (Kopenhaga) i Japonii (Daito Bunka, Tokyo Keizai, National Defense Academy). Aktywny uczestnik i inicjator licznych inicjatyw związanych z promocją Polski, polskiej nauki i polskich interesów gospodarczych na świecie, za co został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi przez Prezydenta RP (2013).Występował m.in. przed komisja Izby Reprezentantów Kongresu USA odnośnie polityki USA wobec krajów naszego regionu.

Katarzyna Obłąkowska (2)

Katarzyna Obłąkowska

Socjolożka, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2005), ukończyła studia podyplomowe w zakresie badań marketingowych (SWPS, 2005), zarządzania marką (SGH, 2007), administracji i finansów publicznych (SGGW, 2012), historii sztuki (Collegium Civitas, 2016) oraz studia doktoranckie w zakresie ekonomii i nauk o polityce publicznej (SGH, 2018), współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, autorka badań i publikacji naukowych w dziedzinie polityki publicznej dziedzictwa kulturowego, specjalizuje się w ochronie zabytków nieruchomych oraz w turystyce dziedzictwa kulturowego, radna Powiatu Piaseczyńskiego (2010-2018), prowadzi blog www.culturejourney.pl.

Marek Rojewski zdjęcie 5 lip 2020 FV (2)

Marek Rojewski

Absolwent matematyki i zarządzania finansami Uniwersytetu Warszawskiego. Analityk rynku kapitałowego, inwestor, współtwórca Gazety Giełdy Parkiet. Ekspert energetyki odnawialnej. Wiceprezes Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.

Jan Stefanowicz

Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek Zespołu Badawczego ISP PAN w Zakładzie Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Powołany przez Prezydenta RP do Rady Dialogu Społecznego.

psypniewski

Przemysław Sypniewski

Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza, stypendysta Uniwersytetu Ludwika Alberta we Fryburgu Brezgowijskim, w latach 2005 – 2016 sekretarz Fundacji Polsko Niemieckie  Pojednanie, w latach 2016 – 2020 Prezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. Pomysłodawca, założyciel i pierwszy prezes Instytutu Pocztowego. W latach 80 XX wieku drukarz podziemia antykomunistycznego w Poznaniu.

Dawid Walendowski

Absolwent studiów na nowojorskim Columbia University (magister stosunków międzynarodowych, specjalizacja ekonomiczna). Posiada 20 lat doświadczenia w inwestycjach w polskie przedsiębiorstwa w wielu branżach. W latach 2008-2019 szef polskiego biura amerykańskiej firmy private equity Highlander Partners.

Mateusz Werner

Doktor nauk humanistycznych, filozof kultury, eseista, krytyk filmowy. Autor książki „Wobec nihilizmu. Gombrowicz, Witkacy” (2009), wydawca esejów Pier Paolo Pasoliniego „Po ludobójstwie” (2012), redaktor m. in. tomu „What Kieślowski Tells Us Today?” (2008) oraz „Polish Cinema Now! Focus on Contemporary Polish Cinema” (2010). W latach 2001-2010 kurator programu filmowego w Instytucie Adama Mickiewicza. Wykładał gościnnie w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016-2017 wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury. Obecnie adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Redaktor kwartalnika filozoficznego „Kronos”.

dr Anna Wojciuk

Dr hab., politolożka na Uniwersytecie Warszawskim, specjalistka w zakresie stosunków międzynarodowych oraz międzykrajowych badań porównawczych, zajmuje się problematyką siły państw na arenie międzynarodowej. Prowadziła badania naukowe m.in. na Harvard University, Columbia University, Cornell University, European University Institute. Prezeska stowarzyszenia Inkubator Umowy Społecznej.